Program

nauczania

Program nauczania

Dowiedz się jak i czego uczymy

Punktem wyjścia do podjęcia pracy pedagoga w przedszkolu powinna być przede wszystkim ogromna sympatia i życzliwość dla dzieci oraz chęć mądrego, rozważnego wspierania ich rozwoju.

Każdy dorosły, a w szczególności nauczyciel, powinien w swoich codziennych kontaktach zauważać to, że każde dziecko jest inne, niepowtarzalne i wyjątkowe. Każde z dzieci wymaga indywidualnego podejścia, zainteresowania jego problemami, udzielenia mu odpowiedzi na nurtujące go pytania, czasem przytulenia, wsparcia, pomocy tam, gdzie samo nie umie sobie jeszcze dać rady i potrzebuje dorosłego, mądrego przewodnika, który wskaże mu drogę jego własnych poszukiwań.

Dlatego mając świadomość tego, jak ważny dla dalszego rozwoju młodego człowieka jest okres przedszkolny, staramy się realizować cele, które w przyszłości zaprocentują i uczynią z naszych obecnych przedszkolaków szczęśliwych, pewnych swoich umiejętności i świadomych możliwości młodych ludzi.

Nasze cele to:

  • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa
  • szanowanie poczucia indywidualności
  • dawanie poczucia akceptacji i przynależności do grupy
  • monitorowanie i stymulowanie całościowego rozwoju dziecka
  • współpraca z rodzicami polegająca na rzetelnej obserwacji pedagogicznej omawianej z rodzicami
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień u dzieci
  • rozwijanie u dziecka poczucia własnej wartości

W naszej pracy realizujemy podstawę programową  wychowania przedszkolnego zgodną z rozporządzeniem MEN, oraz elementy opisanych poniżej systemów pedagogicznych i metod.

Pedagogika M. Montessori

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Więcej

„Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne

Poprzez stosowanie metody Ruchu Rozwijającego wspomagamy emocjonalny rozwój dziecka, rozwijamy świadomość schematu ciała i integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy orientację przestrzenną.

Więcej

Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Okres przedszkolny jest tym momentem w życiu małego człowieka, kiedy umysł jest chłonny, zmysły nastawione na poznanie i odkrywanie a ciekawość świata przewyższa wiele innych potrzeb.

Więcej

Czytanie globalne metodą Glenna Domana

„Każde dziecko w momencie urodzenia ma większą inteligencję potencjalną niż inteligencja, której używał Leonardo da Vinci..” Zgodnie z tą myślą w naszym przedszkolu prowadzimy naukę czytania metodą globalną.

Więcej

Facebook