Szkolenia

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli:

  • "Wykorzystanie metody SI w pracy z dzieckiem przedszkolnym" - prowadzenie mgr Aneta Kędzierska pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, termin 30.11.2016
  • "Wczesna diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju językowego" - prowadzenie mgr Żaklina Irga logopeda, termin 23.09. 2016 r.
  • "Wykorzystanie techologii informatycznej w diagnozie i terapii pedagogicznej" - prowadzenie mgr Katarzyna Bartoń pedagog, termin 10.06.2016 r.
  • "Wczesne wspomaganie dziecka z autyzmem" - prowadzenie mgr Katarzyna Bartoń pedagog i mgr Aneta Kędzierska pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, 16.10.2015 r.

Szkolenia i warsztaty dla rodziców:

  • "Koncepcja przedszkola" - prowadzenie mgr Aneta Kędzierska i Edyta Gryglicka, termin 7.09.2016 r.
  • "Mądre dziecko - mądry uczeń" - prowadzenie mgr Aneta Kędzierska i mgr Katarzyna Bartoń, termin 14.04.2016 r.
  • Warsztaty ruchowe z dzieckiem z wykorzystanie ruchu rozwijającego W. Sherborne - 25.11.2015 r.
  • "Dziecko z zespołem Aspergera" - prowadzenie mgr Żaklina Irga logopeda, termin 14.01.2014 r.

Facebook